info@yamal.com.my 03 5523 0746
A brief revision of my vision
Berita
Tadika YBT
9 May, 2013

Perkhidmatan Pendidikan Pra-Sekolah (Tadika) bagi kanak-kanak berumur 4 ke 6 tahun.¬†Memperkenalkan pendidikan secara semi formal dan formal.¬† Pendidikan Pra-Sekolah ini berasaskan kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan penggabungan nilai-nilai murni yang perlu diterapkan kepada pelajar. Objektif utama penubuhan institusi ini adalah untuk bersama-sama melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab […]